Uvodne informacije korisničkog priručnika

BN 261
| 31.5.2023 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Priručnici za korisnika trebaju biti izrađeni sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 10240:2020, te u tom smislu moraju sadržavati odgovarajuća sigurnosna upozorenja. Vjerovanje da („ionako to nitko ne čita“, „ionako to nitko ne razumije“ i sl.) ne treba koristiti, već je nužno krajnjeg korisnika plovila zaštititi od opasnosti koje se mogu javiti kod korištenja plovila

Na koji je način norma HRN EN ISO 10240:2020 definira uvodne informacije i da li je takav način potrebno doslovno slijediti?

Sukladno zahtjevu norme HRN EN ISO 10240:2020 „Mala plovila – Korisnički priručnik", svaki priručnik mora imati uvodni dio koji treba u općenitom smislu upoznati budućeg vlasnika o njegovoj odgovornosti vezanoj uz vrstu i namjenu plovila kao i obvezu poštivanja priručnika u svrhu ispravnog i sigurnog korištenja u ovisnosti o primijenjenim standardima i projektnoj kategoriji plovila. U tom smislu norma, u prilogu „A" daje prijedlog uvodnog teksta kojeg bi u pravilu trebalo prepisati u priručnik, a koji treba glasiti kako slijedi:.
„Ovaj priručnik je sastavljen kako bi vam pomogao da sigurno upravljate svojim plovilom i uživate u ... (više u tiskanom i CD izdanju)