Uvod u EU Izjavu o sukladnosti

BN 254
| 29.10.2022 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Emil Černeka, arhiva Burze Nautike


Kroz sljedeće članke bit će dan prikaz elemenata i načina ispunjavanja EU izjava o sukladnosti prema Direktivi 2013/53/EU o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon, odnosno Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama, koji će, osim definiranja obveze sastavljanja izjave, uključivati plovila i opremu za koja izjava mora biti sačinjena kao i razradu svih elemenata izjave

Što je to EU izjava o sukladnosti?

EU izjava o sukladnosti je obavezan dokument kojim proizvođač, nakon provedenog postupka ocjene sukladnosti, izjavljuje da je rekreacijsko plovilo ili osobno plovilo na vodomlazni pogon ili porivni strojevi koji se ugrađuju na rekreacijska plovila ili uređaji i oprema koja se ugrađuje na rekreacijska plovila izgrađeno sukladno zahtjevima Direktive/Pravilnika i kojim proizvođač preuzima punu odgovornost za sukladnost rekreacijskog plovila, stroja, odnosno uređaja i opreme.

Za koja plovila mora biti sastavljena EU i ... (više u tiskanom i CD izdanju)