Usklađivanje fotonaponskih modula i punjača

BN 189
| 29.5.2017 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Schrach Technik


Dobro je ako sustav može proizvesti najmanje 25% više energije od one koju mislimo u jednom danu koristiti jer u procesu punjenja nije moguće svu električku energiju pretvoriti u kemijsku energiju! Primijetite da ovdje razmišljamo o dnevnim ciklusima, korištenju plovila i energije dan za danom, a ne o vikend korištenju, kada 2 dana trošimo energiju, a 5 dana je prikupljamo u bateriju

Pri osmišljavanju fotonaponskog sustava za napajanje brodskih trošila u prošlom smo nastavku definirali „tipsku bateriju" 12 V, 220Ah, C20. Polazeći od baterije kao potrošnog i najskupljeg elementa sustava, želimo odrediti koliko snage FN modula je potrebno da bi se baterija punila isključivo iz FN modula, a bez pomoćnih izvora energije.

Na slici 1. sustava koji gradimo smo zato u početku „sakrili" brodski generator ili priključak na obalnu mrežu kao moguće pomoćne izvore energije za punjenje baterije.

Slika 1. Osnovni elementi baterijskog sustava napajanja brodskih trošila


S pretpostavkom kako je Sunce jedini izvor energije za trošila na brodu, pokušati ćemo proračunati i uskladiti bateriju, module i punjač, a onda promisliti o prihvatljivosti rješenja. I kao što smo u prošlom nastavku spomenuli, ako nas rezultat ne zadovoljava (bez obzira na razlog) krenuti iz početka…

I tako u iteracijama doći do vlastitog rješenja, usvajajući u tim pokušajima potrebna znan ... (više u tiskanom i CD izdanju)