UNRA

BN 207
| 20.11.2018 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Pred partencu kadrovik je pozval barbu i rekal mu da će mu poslat, sina od jednoga rukovodioca, ki ni školu finil, neće da dela, na čudu su sa njim

Amerika pojam bogatstva, dobroga življenja, demokracije, slobode, san mnogeh, retki do nje mogu doć, videt, doživet je, pa makar i na par dan, a da tamo ostane, skoro pa nemoguće.

Drugi je rat finil, doma se porušeno, jadno, glad, siromaština, da ni Amerike, UNRA-i, rodbine ka ni pozabila svoje doma, bilo bi i gore.

Doma se dela, obnavlja, dolazi pomoć, hrana, brašno, riži, jaja va prahu, mleko va prahu, žuti sir, sakakove konzervi, razne mašinerije, kamioni, lokomotivi, pa onda paketi rodbine z hranun, gumi žvakami, robun, doduše polovnun ma itekako dobron, amerčkon. Se to dolazi moren, brodovima.

... (više u tiskanom i CD izdanju)