UNRA

BN 207
| 20.11.2018 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Pred partencu kadrovik je pozval barbu i rekal mu da će mu poslat, sina od jednoga rukovodioca, ki ni školu finil, neće da dela, na čudu su sa njim

Amerika pojam bogatstva, dobroga življenja, demokracije, slobode, san mnogeh, retki do nje mogu doć, videt, doživet je, pa makar i na par dan, a da tamo ostane, skoro pa nemoguće.

Drugi je rat finil, doma se porušeno, jadno, glad, siromaština, da ni Amerike, UNRA-i, rodbine ka ni pozabila svoje doma, bilo bi i gore.

Doma se dela, obnavlja, dolazi pomoć, hrana, brašno, riži, jaja va prahu, mleko va prahu, žuti sir, sakakove konzervi, razne mašinerije, kamioni, lokomotivi, pa onda paketi rodbine z hranun, gumi žvakami, robun, doduše polovnun ma itekako dobron, amerčkon. Se to dolazi moren, brodovima.

Počeli su i naši brodi va Ameriku navigat, flota se obnavlja, počelele se linije uspostavljat, prva baš za Ameriku, a onda i druge, skoro pa sa celen sviton.

Na brod va linije za Ameriku ni se bilo lahko ukrcat, trebalo je bit podoban, provjeren, imet oca ili barbu funkcionera

Linija za Meriku se uhodila, se više brodi je va linije, ali i dalje tu se teško inbarkat.

Postalo je uobičajeno da va New Yorku, Baltimoru, Philadelphije, vavek nekoliko člani posade ostane, pobignu, i to baš oni ki su po veze ukrcani, podobni.

Pred partencu kadrovik je pozval barbu i rekal mu da će mu poslat, sina od jednoga rukovodioca, ki ni školu finil, neće da dela, na čudu su sa njim.

Pa ča ću ja, nismo mi na brodu odgajatelji, znaš takovoga na brodu imet, je veli problem, odgovori barba.

Ne brini morda već va prven portu pobigne, a ako ne va Amerike će sigurno, zato oni i će da ga ukrcaju za Ameriku, odgovori kadrovik.

Ukrcat ćeš ga za čistača, matrikulu političku dozvolu ima, odgovori kadrovik.

Dobro, bit će kako si rekal, ali ako bude problemi ja ću ga z prvoga porta doma poslat, odgovori barba.

Barba je povedal kapu, ča mu je kadrovik rekal.

Kapo nezadovoljan, baš mu takov treba, da mu nered med ekipun stori.

Istu su večer partili, čistač dela, sluša noštroma, vidi se da uči, pomalo se privikava.

Vijaj ko vijaj, bez problema prošli su baru, kako Atlantik zovu, vezali se va Bruklinu, si su dobili shore pas, neki valje zišli va obilazak, kupovinu, posjet rodbine.

Robi kako se čistač zove drži se broda, zišal je z mornaron i na vrime se vratil.

Kako va New Yorku, tako va Baltimoru i drugim portima, Robi bi zišal i uredno se vraćal pa tako i na partencu za doma.

Na povratku kod za pegulu propustila je kaldaja, fermali se i počeli to popravljat, varit, ali ne gre pa ne gre, var puca pa puca, na čudu su, muče se, teplina ih ubija.

Nakon nekoga vrimena Robi se približi kapu i reče:

Bili ja proval to zavarit, kapo ga va čudu pogleda, i upita, ča ti znaš varit, pa malo san varil pu jednoga prijatelja mehaničara, onako za zabavu odgovori čistač.

Primo pustite Robija, neka on prova to tubo zavarit, naredi kapo.

Robi je zibral elektrodu, poregulal švajs aparat i za pravo čudo uspjel zavarit tubo.

Ča dalje Robi je bil se bolji i bolji, ljudi su ga zavoleli, kapo ga za mazača avancal.

Kad su doma došli, Robi se ni skrcal, napravil je još čuda vijaji i za Ameriku i drugamo, i ni pomislel pobić, skrcat se.

Oteli se ga rešit, da va svitu ostane, tamo čovik postane, a ča ni brod svit, i tu se more čovik postat, normalno ne bilo ki, a Robi je upravo to postal, čovik i maritimo od glavi do peti.

...