ribolov

Uništavanje tradicije u ime eura

BN 153
| str. 079-081 | 26.6.2014 | Piše:
Branko Šuljić


Ostat ćemo bez ribarske flote, ribara i ? ribe na našim peškarijama. Umjesto kvalitetne i svježe jadranske ribe kupovat ćemo i jesti uvoznu, ulovljenu negdje na južnom Atlantiku, u Indijskom oceanu ili Kineskom moru? mi u zemlji koja se deklarira pomorskom i koja se hvali svojom tisućgodišnjom ribarskom tradicijom

Prije desetak godina, otprilike paralelno s pokretanjem pristupnih pregovora između Europske Unije i Hrvatske, u nas je na nacionalnoj razini promoviran projekt obnove i modernizacije ribarske flote. Cilj je bio ojačati flotu prije ulaska u EU, na Jadranskom moru barem donekle parirati moćnom talijanskom ribarstvu. I, što je najvažnije, ojačati pozicije hrvatskog ribarstva u odnosu na europsko. Zatečeno stanje s danom ulaska u EU više se ne može mijenjati. Odnosno, može ali samo na manje. Flota i njen kapacitet ne mogu se povećavati.

... (više u tiskanom i CD izdanju)