Tunolov na Jadranu

BN 169
| 2.10.2015 | Piše:
Matej Fioretto
| Foto:
Matej Fioretto


Budući da je tuna zaštićena riblja vrsta s vrlo strogim međunarodnim pravilima izlova, kvotama i podjelom ribolova na komercijalni i sportski dio, sva ova natjecanja odvijaju se po strogim pravilima koje zajednički propisuju Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski ribolovni savez Tuna i tunolov u nas su prisutni otkad smo se nastanili na obalama Jadrana i počeli baviti ribolovom. Svjedoče o tome tunere, promatračnice postavljene visoko iznad mora, na kojima su, poput galebova vrebali promatrači čekajući da se pojavi tuna. Dvije takve obnovljene prkose vremenu i podsjećaju na minula vremena kad se u Bakarskom zaljevu lovila tuna. Danas te su tunere tek turistička atrakcija i skakaonica za smjelijega kupača.
... (više u tiskanom i CD izdanju)