Tri u jedan

BN 24
| 23.4.2013


Mijenjajući samo jedro i donji dio jarbola, laser standard pretvara se u laser 4.7 ili laser radial. Na laseru se može jedriti u svim vremenskim uvjetima, a mogu ga koristiti i jedriličari koji nemaju više od 35 kilograma. ... (više u tiskanom i CD izdanju)