Traka FiberFix

BN 185
| 2.2.2017 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Iako se radi o traci koja je nalik samoljepivoj traci, njena filozofija ide u sasvim drugom pravcu. Samoljepiva traka dok god traje čini trajnoelastični spoj, dok FiberFix nakon što odreagira stvrdne oko oštećenja, poput gipsa oko slomljene ruke

Ponekad, obično u najnezgodnijim trenucima, može doći do puknuća raznih dijelova opreme na brodici, zbog čega može biti ugrožena čak i sigurnost plovidbe. Zato svatko pametan, ali i vičan popravcima sa sobom na more nosi neki osnovni alat. U sitnim popravcima zadnje vrijeme su se jako dobro pokazale samoljepive trake pomoću kojih se većina oštećenja u trenu može makar privremeno sanirati. No samoljepive trake imaju i jedan nedostatak. One su se dobrima pokazale kada treba pokrpati neku rupicu na crijevu ili napuknuće kad nije ugrožena statika.

U ponudi raznih traka na tržištu pronašli smo jednu koja i nije baš klasična traka. Radi se o FiberFix traci, čija se samoljepljivost aktivira u kontaktu s vodom, i koja nakon sušenja stvrdne. Ona nije zamišljena da je se koristi kao klasične samoljepive trake.

... (više u tiskanom i CD izdanju)