TorqLink

| 12.10.2021


Kud ja okom tud ti skokom, iliti daljinsko upravljanje

TorqLink su inicijalno razvijene za seriju motora Deep Blue. Zbog svoje praktičnosti, sigurnosnog osigurača za trenutno gašenje motora, zaslona s prikazom svih parametara i ergonomske poluge primjena ove komande proširena je i na seriju Torqeedo motora Cruise 10.0. Ova komanda dio je noviteta koje Torqeedo najavljuje za sljedeću godinu. Zbog svojeg dizajna TorqLink komande su prikladne za postavljanje na sve ravne površine na konzolama gdje osim što mogu biti ergonomski dostupne, mogu osigurati i nadzor nad sustavom baterija i raspoložive snage. Prema riječima projektanata TorqLink predstavlja kvalitetnu vezu među komponentama električnog pogona čineći TorqLink centralnom jedinicom sustava.

...