Torqeedo treba više struje

BN 250
| 1.7.2022 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Umjesto da se za proizvodnju struje koristi diesel gorivo ili neko drugo fosilno gorivo sve se više koriste gorive ćelije koje daju električnu energiju, dok kao nusprodukt ostaje samo obična voda

Ideja o električnom pogonu je super dok se ne spomene problem kapaciteta potrebnog za zadovoljavajuće performanse. Za neke kraće i srednje destinacije pohrana električne energije u baterije, potpomognuta možda kakvim solarom, još i može zadovoljiti potrebe no što je kada su potrebe veće. Tom problematikom se trenutno bave svi koji imaju veze sa električnim pogonima i pouzdano znamo da im nije lako. Baterije imaju svoja ograničenja i potrebno je pronaći način kako osigurati dovoljan kapacitet. Kako postoji ograničenje u kapacitetu baterija na d ... (više u tiskanom i CD izdanju)