Tehnike sidrenja

BN 144
| str. 049-053 | 26.6.2014 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


Ako od ovog teksta očekujete da vam kaže čime i kako ćete sidriti na svim mjestima, sa svim brodovima i u svim uvjetima, onda tu sigurno nećete naći odgovor. Tehnika sidrenja je čitava znanost koja ima malo dodirnih točaka sa stvarnom situacijom u kojoj ćete se naći dok plovite i sidrite.

Svaki od vlasnika sigurno će pokušati svom kolegi dokazati kako postoji samo jedan način pravilnoga sidrenja, a to sasvim sigurno nije način na koji kolega nautičar baca sidro. Onda će se upustiti u traktate i naširoko objašnjavati zašto je to tako. One iskusne, ozbiljne nautičare, svakako treba pažljivo poslušati, jer svako iskustvo iz prakse je dobrodošlo. Na vama je da razaberete što je za vas primjenjivo, a što ne.

... (više u tiskanom i CD izdanju)