Kako sigurnije sidriti?

BN 250
| 1.7.2022 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Postoje dvije osnovne vrste sidrenja, i to udobno sidrenje i sigurno sidrenje. Za sidrenje manjih gumenjaka dok je bonaca i u plićaku na sat-dva, dovoljno će biti i neko manje sklopivo sidro, iako moramo reći da takvo sidrenje zapravo i nije sidrenje. A ako govorimo o sigurnom sidrenju onda je to sidrenje na sidrištu između drugih brodova i na duže vrijeme, gdje morate voditi računa o mogućoj promjeni vremena, o drugim brodovima i o vrsti dna gdje sidrite

Sidrenje nije samo znanje i tehnika. Treba uvažavati i sve ostale oko vas. Nažalost mnogo je onih koji to baš i ne znaju ili su previše uvjereni u svoje znanje i ne zanima ih okolina, jer smatraju da je more samo njihovo i stvoreno samo za njih. Takve ni ova pravila ne zanimaju previše. Međutim to je već stvar njihovog kućnog odgoja. Da biste svima, a onda i sebi bar malo olakšali, pokušajte se držati nekih osnovnih pravila sidrenja. Međutim ne očekujte od ovog teksta da vam kaže čime i kako ćete sidriti na svim mjestima, sa svim brodovima i u svim uvjetima, jer tu sigurno nećete naći odgovor. Tehnika sidrenja je čitava znanost koja ima malo dodirnih točaka sa stvarnom situacijom u kojoj ćete se naći dok plovite i s ... (više u tiskanom i CD izdanju)