Sve dostupnija satelitska komunikacija

BN 222
| 27.2.2020 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Cijena obračunskih jedinica putem GSM-a je u odnosu na njene početke drastično pala. Događa li se isto i sa satelitskom komunikacijom?

Potonućem putničkoga broda RMS Titanic živote je izgubilo oko 1.500 putnika i članova posade što je potaklo tadašnju svjetsku javnost, a posebno pomorske stručnjake da učine nešto što će u budućnosti ublažiti posljedice takvih havarija. Havarije na moru su se i prije i nakon potonuća događale, no ono što se promijenilo je to da je održana konvencija SOLAS o sigurnosti na moru na kojoj su doneseni mnogi akti o sigurnosti na moru koji se i danas koriste, a američki Kongres je izglasao zakon po kojem su svi brodovi s američkom zastavom morali biti opremljeni opremom za radiotelegrafiju za potrebe slanja poruka poziva u pomoć.

I PLB osobni lokatori trebaju pokrivenost signalom. Najboljom za to pokazala se satelitska veza

Kasnije je ova regulativa proširena na sve brodove kroz GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) sustav globalnog uzbunjivanja pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji IMO (Internation ... (više u tiskanom i CD izdanju)