SuperPack LFP baterije na brodici Šibenik 800 (2.dio)

BN 263
| 1.8.2023 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


U prethodnom nastavku serijala predstavljena je Lithium SuperPack (LSP) baterija kao kompaktna izvedba LFP, nadzornika rada baterije i sklopke za isključenje punjača i trošila, sve u zajedničkom kompaktnom kućištu. Predstavljena je konkretna instalacija brodice Šibenik 800 uz LSP bateriju za bateriju opće namjene. Takva baterija ima samo dva energetska priključka baš kao i olovne baterije. Za razliku od olovne baterije koja ima napon sve dok se skroz ne iscrpi, ova baterija ima napon i može predavati energiju samo dok „elektronika“ u bateriji to dozvoljava čuvajući tako dugovječnost baterije.

Ako se zna da se za ovu tehnologiju radi o tisućama ciklusa punjenja i pražnjenja, ali i da je samo jedan izlazak iz dozvoljenog radnog područja koban za bateriju, onda se valja pomiriti s mogućim iznenadnim gubitkom napajanja iz LSP baterije. To se može dogoditi zbog prevelike struje pražnjenja ili punjenja, zbog predubokog pražnjenja neke ćelije ili pak prepunjavanja neke ćelije. Svaki ovaj samozaštitni gubitak napona na priključcima baterije trajat će sve do nestanka uzroka koji ga je prouzročio i ne ostavlja baš nikakve posljedice na bateriju.
U ovom nastavku opisat će se puštanje u pogon instalacije s LSP baterijom na brodici Šibenik 800. Kad budete čitali ovaj prikaz, brodica će već ploviti morem i da, želimo joj dobro i mirno more!

(više u tiskanom i CD izdanju)