SuperPack LFP baterije na brodici Šibenik 800 (1.dio)

BN 262
| 30.6.2023 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


U ovom nastavku opisuje se primjena u novogradnji brodice Šibenik 800 Lithium SuperPack baterije (kratica LSP baterije), gdje su i nadzornik baterije i sklopke za zaštitu baterije smještene u zajedničko kućište baterije. Primjenu LSP baterija opisali smo do sad samo u rekonstrukciji jednog Bayliner-a, pa će ovaj članak nastojati proširiti ta znanja!

U serijalu o LFP baterijama već smo opisali nekoliko brodica (između kojih i brodicu Šibenik 800) u kojima smo olovnu bateriju opće namjene zamijenili s LiFePO4 baterijama (LFP baterijama). Gotovo sva predstavljena rješenja su izvedena uz vanjski sklop za nadzor baterija. Vanjski nadzornik stanja LFP baterije spojen je informacijskom sabirnicom s mjernim elektroničkim sklopovima u bateriji.
Zadaća mu je zaštititi bateriju od prekomjernog punjenja i pražnjenja prateći razinu napona pojedinih ćelija baterije, ali i od razarajućeg temperaturnog djelovanja na ćelije primjerice pri punjenju pri temperaturama nižim od pet stupnjeva ili rada pri povišenim temperaturama. Nadzornik mjerenjem stanja ćelija stvara signale za sklopke za isključenje trošila (primjerice Ba ... (više u tiskanom i CD izdanju)