Sudjelujte u istraživanju o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru!

| 31.3.2019 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Igor Urabir


Ministarstvo poljoprivrede ovoga se proljeća aktivno uključilo u istraživanja koja bi situaciju u ribarstvu i ribolovu morala učiniti nešto jasnijom. Nakon jučerašnje vijesti o anketi za profesionalne ribare, danas prenosimo još jedan poziv Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede ovoga je tjedna započelo s dva iznimno vrijedna programa koji se tiču svih nas koji volimo more i ribolov. Naime radi se o Programu za prikupljanje podataka u ribarstvu Republike Hrvatske koji provodi Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu unutar kojega se provodi studija o rekreacijskom i sportskom ribolovu na moru u Republici Hrvatskoj u 2018. godini.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, zajedno s Upravom ribarstva osmislili su anketni upitnik kojim bi se unutar pilot-studije o rekreacijskom ribolovu koja se provodi u sklopu Višegodišnjega programa EU mogli dobiti relevantni podaci o stanju ribarstva i akvakulture za protekle dvije godine. Cilj Programa prikupljanja podataka je praćenje i zaštita ribljega fonda u Jadranu, a dobiveni bi se podaci imali koristiti u sektorima ribarstva i akvakulture. Za početak Institut se fokusirao na vrste propisane Programom, a to su: jegulje, hrskavičnjače i migratorne pelagične vrste.

Upitnik je namijenjen svim ribolovcima, jednako sportašima kao i rekreativcima, koji su u 2018. godini najmanje jednom isplovili na ribe. Kako bi se od poslovično istinoljubivih ribolovaca dobili što istinitiji podaci istraživanje se provodi anonimno putem online ankete.

Apeliramo na sve ribolovce koji vole more da se odazovu pozivu Instituta i odgovore na anketna pitanja. Za to im neće trebati više od desetak minuta! Znanstvenici iz Instituta nadaju se da će kroz opažanja rekreativaca i sportaša s terena moći dobiti nešto jasniju sliku o ribolovnom naporu i ulovu spomenutih vrsta u rekreacijskom i sportskom ribolovu u odnosu na gospodarski ribolov. Prikupljanje podataka trajat će do sredine travnja.

...