Što treba znati o filtru ulja?

BN 193
| 28.9.2017 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


Filtar, osim što filtrira ulje, on dijelom i hladi ulje otpuštajući dio topline u okoliš pa i tako štiti motor od pregrijavanja. Treba imati na umu da i najbolje ulje koje stavljamo u motor s vremenom gubi na kvaliteti, pogotovo ako nije dovoljno dobro filtrirano, jer filtar zadržava većinu štetnih čestica koje se stvaraju u procesu rada motora

Na svakom motoru, bilo da se radi o benzinskom, dizelskom ili plinskom, odnosno na svakoj napravi ili stroju u kojem postoje pokretni dijelovi koji kližu, rotiraju ili se dodiruju na bilo koji način, potrebno je podmazivanje. Ako se dva metala bilo koje vrste međusobno taru dolazi do zagrijavanja i pojačanog trošenja površine, a onda i trajnog oštećenja materijala. Neki metali lakše podnose trenje, a neki mnogo teže, ali ishod je uvijek isti. Površina se zagrijava i troši, što dovodi do destrukcije materijala. I što je brzina kretanja površina koje se dodiruju veća, to je i trenje i zagrijavanje jače. Zato sve takve strojeve treba podmazivati.

... (više u tiskanom i CD izdanju)