Što se podrazumijeva pod osnovnim dimenzijama brodice?

BN 258
| 1.3.2023 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


U osnovne dimenzije brodica ulaze slijedeće veličine, koje su definirane Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama te normi HRN EN ISO 8666:2003 – „Mala plovila – Osnovni podaci“: duljina brodice, širina brodice, visina brodice i gaz.

Duljina preko svega (LOA) - ili maksimalna duljina (Lmax) je udaljenost između krajnjih točaka trupa brodice na pramcu i krmi, u visini palube, odnosno razme za brodice bez palube, uračunavši izdanke, odnosno duljina trupa je duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke plovila mjerena paralelno s vodnom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila.

Duljina trupa brodice (Lh) - je udaljenost između krajnjih točaka trupa brodice na pramcu i krmi, u visini palube, odnosno razme za brodice bez palube, ne uračunavši izdanke, odnosno duljina trupa je duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena ... (više u tiskanom i CD izdanju)