Što se podrazumijeva pod osnovnim dimenzijama brodice?

BN 258
| 1.3.2023 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


U osnovne dimenzije brodica ulaze slijedeće veličine, koje su definirane Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama te normi HRN EN ISO 8666:2003 – „Mala plovila – Osnovni podaci“: duljina brodice, širina brodice, visina brodice i gaz.

Duljina preko svega (LOA) - ili maksimalna duljina (Lmax) je udaljenost između krajnjih točaka trupa brodice na pramcu i krmi, u visini palube, odnosno razme za brodice bez palube, uračunavši izdanke, odnosno duljina trupa je duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke plovila mjerena paralelno s vodnom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila.

Duljina trupa brodice (Lh) - je udaljenost između krajnjih točaka trupa brodice na pramcu i krmi, u visini palube, odnosno razme za brodice bez palube, ne uračunavši izdanke, odnosno duljina trupa je duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena ... (više uz pretplatu)