Što kompozite čini toliko superiornim materijalima?

BN 264
| 4.9.2023 | Piše:
Ljubomir Pozder, dipl.ing.nav.arch
| Foto:
Ljubomir Pozder


Ručni dodirni postupak ili ručna laminacija i dalje je najraširenija tehnika izrade koja se koristi kod malih brodograditelja i entuzijasta za manje projekte. Obično se koristi za relativno manje serije, ali je također uspješno prilagođena i za serijsku proizvodnju. To je postupak koji u potpunosti iskorištava dvije najvažnije karakteristike poliesterske smole, a to su da stvrdnjava bez topline i nije nužno potreban tlak na površinu.

Kada je u pitanju određivanje količine smole i ojačanja potrebnih za određeni projekt ili popravak, kao i u svakom poslu, planiranje je uvijek ključno. Pri radu s kompozitnim materijalima u prvom koraku svakako je potrebno izmjeriti površinu za popravak ili izradu novog kompozita. Zatim je potrebno odrediti koje vrste i gramažu ojačanja ćemo koristiti na određenoj površini te koliko slojeva ćemo naslagati da bi dobili željenu debljinu laminata. Za kraj je potrebno odrediti kako ćemo postaviti usmjerenja vlakana ovisno o vrsti ojačanja.

 

 

 

... (više u tiskanom i CD izdanju)