Stalni vez - sidreni blok

BN 147
| str. 048-051 | 26.6.2014 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


U prethodnim nastavcima obrađivali smo teme sidrene opreme i sidrenja tijekom ljetne navigacije, a sada ćemo govoriti o stalnom, odnosno zimskom vezu. Ovaj vez mora biti siguran tako da vlasnik može mirno spavati i kad nije blizu svoje barke. Tu ne smije biti polovičnih rješenja jer zimi se barka posjećuje puno rjeđe, a broj nevera je višestruko veći nego ljeti

U većini malih lučica i marina već su unaprijed pripremljena sidrena mjesta za stalni vez, ali ako ste na nekoj obali gdje tek morate sami izraditi sigurno privezište, pa ako je još k tome to mjesto i izloženo udarima vjetra, tada rješavanju toga problema treba pristupiti vrlo ozbiljno. Naravno, ako je to na mjestu na kojem već ima brodova koji su privezani na svoje blokove sigurno ćete se informirati o njihovim iskustvima, kakav je i koliko težak blok, koji lanac, koji konop rabe, kao i sve ostale stvari vezane uz to. Uvijek treba koristiti tuđa iskustva, posebno ako se pokazalo da je ve ... (više u tiskanom i CD izdanju)