Školovani pomorac - jahtaš

BN 187
| 31.3.2017 | Piše:
Marina Vlaić
| Foto:
Filip Karlo Baraka


Većina jahti koje se danas grade imaju blizu ili preko 500 BRT. Prema podacima koje je objavio Boat International u 2015. godini izgradile su se 734 megajahte prosječne dužine 41 m. To je još jedan od razloga zbog čega su pomorci zaposleni u jahting sektoru prisiljeni prekvalificirati se ili doškolovati u pomorskog nautičara ili tehničara za brodostrojarstvo

Kad god započnem razgovor s prijateljima i kolegama o ljudima koji su zaposleni na jahtama susretnem se sa zlobnim komentarima: „Oni nisu pomorci… Lako njima, oni ništa ne rade…" Naravno da je jahting jedan potpuno drugi svijet, nepoznat svima onima koji nemaju kontakta s njim. Međutim, tko god uđe u ovaj svijet teško ga napušta ili kako se u jahtingu kaže zauvijek ga vežu „golden handcuffs".

... (više u tiskanom i CD izdanju)