Sidrena oprema

BN 143
| str. 050-053 | 26.6.2014 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


Duljina konopa ili lanca kod sidrenja ovisi o dubini na kojoj mislite sidriti. Postoje i neke iskustvene preporuke koje vam sigurno mogu pomoći. Srednja vrijednost i preporuka proizvođača sidara je omjer 1:5. Znači ako sidrite na dubini od 10 metara, duljina sidrenjaka u moru trebala bi biti 50 metara

U prošlom broju opisali smo sve vrste sidara koje najčešće možemo vidjeti na brodicama i brodovima koji plove našim Jadranom. Naravno, postoje i mnoge inačice ovih sidara napravljene u kućnim radionicama za koje će vam njihovi vlasnici reći kako su baš te njihove varijante najbolje, i sigurno mnogo bolje od originala. Treba naglasiti da ne postoji univerzalno i najbolje sidro za sve uvjete i mjesta sidrenja. Neka sidra su bolja za mekana dna, druga za šljunkovita i kamenita. Nije svejedno sidrite li ljeti samo par sati u nekoj zaštićenoj uvali s plitkim pjeskovitim dnom, ili ako morate si ... (više u tiskanom i CD izdanju)