Sense4boat

BN 229
| 1.10.2020 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Ovo za sigurnost plovila važno rješenje prepoznali su mnogi te se ovaj sustav nalazi na mnogim plovilima u marinama i lućicama kod privatnih vlasnika

Marina Punat je jedna od marina koja je za svoje korisnike razvila sustav senzora kojima je cilj kontrola vitalnih elemenata sigurnosti dok su plovila na vezu, odnosno u marini. S naglaskom na praćenje plovila na vezu razvijeno je nekoliko senzora koji su preko sustava nadzora pratili i vlasniku i djelatnicima marine dojavljivali pojavu kaljuže, dima, te povišenih temperatura, kao i stanje napunjenosti brodskih baterija. Senzori koji su bili dio sustava imali su 24 satni nadzor, odnosno nadzor nad svakim plovilom koje na sebi instaliran neki od senzora. Svako odstupanje izmjerenih vrijednosti bilo kojeg od senzora aktiviralo je više razina i protokola alarmiranja, od poziva vlasniku i marini, do slanja SMS poruka i e-mailova. Sustav senzora je s vremenom promijenio naziv i sada se zove Sense4Boat gdje im je zajedničko ostalo da su dio Marinacloud platforme za nadzor plovila, te da je dio senzora ostao isti dok su neki zamijenjeni novim senzorima. Novo razvijeni senzori više nisu ogr ... (više u tiskanom i CD izdanju)