Ribolovni štapovi, snaga i akcija

BN 257
| 1.2.2023 | Piše:
Gordan Vlaisavljević
| Foto:
Pexels


Pojmovi snage i akcije ribolovnih štapova mogu biti zbunjujući. Razlika je u tome što snaga određuje koliko će se štap saviti pod opterećenjem, a akcija određuje gdje će se štap saviti.

Namjera ovog članka je raščlaniti i objasniti pojmove akcije i snage ribolovnog štapa, s ciljem da se svima, koga to zanima, pojasne osnovne karakteristike ribolovnih štapova, kako bi im nabavka adekvatnog štapa bila lakša i jednostavnija.
Ciljana lovina?
Prvi element, od kojega sve kreće, je odabir ciljane lovine. Da biste shvatili kako pristupiti ribolovu na ciljanu ribu, morate se upoznati s njom i naučiti sve o njenom životnom prostoru i načinu života, prehrambenim navikama, veličini, građi tijela, ponašanju...
Upoznavanje s lovinom je ključno kako bi se odabrao i način ribolova i adekvatan pribor. Ono što proizlazi iz toga određuje sve karakteristike pribora koji će vam biti potreban za ciljani ribolov.
Vrsta ribe i njena veličina određuje kakav vam treba štap. Radi ... (više u tiskanom i CD izdanju)