Ribolovne role, veličina i snaga

BN 260
| 3.5.2023 | Piše:
Gordan Vlaisavljević
| Foto:
Gordan Vlaisavljević, Unsplash


Nakon što smo u prethodnim brojevima napravili pregled glavnih značajki ribolovnih štapova, došlo je vrijeme da to učinimo i sa ribolovnim rolama

U ovom broju ću se pozabaviti osnovnim karakteristikama spin rola (eng. spinning reel) jer su one među ribolovcima na Jadranu najzastupljenije.
Spin rola je rola koja ima nepomičnu špulu (kalem) postavljenu okomito te rotor s preklopnikom koji, okretanjem ručice, rotira oko špule i na nju namotava strunu.
Kao i kod ribolovnih štapova, o kojima sam pisao u prethodnim brojevima časopisa, i kod odabira ribolovnih rola polazna točka je odabir ciljane lovine i tehnike ribolova. Budući da smo se sa svim tim morali pozabaviti, već prilikom odabira ribolovnog štapa, sada prilikom odabira role trebamo, u principu, upariti taj štap s adekvatnom rolom.

Veličina role

Veličina role ovisi o vrsti ribe koju ... (više u tiskanom i CD izdanju)