oprema

Ribanje i ribarsko pripomaganje

BN 138
| str. 042-045 | 26.6.2014 | Piše:
Hrvoje Galić
| Foto:
Hrvoje Galić


Veličina brodice zadana je osnova na koju možemo utjecati tek manjim zahvatima. Želimo li da naša brodica koliko-toliko zadovolji potrebe sportskog ribolova koristimo se ribolovnim pomagalima. Na brodicu se ribolovna oprema ugrađuje u skladu s vrstom ribolova i ribolovnim tehnikama koje najčešće prakticiramo, ali i navikama i afinitetima ribolovca, zato je oprema koju ugrađujemo, kao i njen smještaj na brodici vrlo individualna. Štoviše možemo reći i da je jedini ispravni put pri odabiru i ugradnji ribolovne opreme vlastito iskustvo i potrebe, a jedini kriterij koji moramo ispuniti je onaj da ugrađena oprema ne narušava sigurnost u kretanju brodicom ili navigaciji

Velika većina brodica za sport i razonodu u svom radnom stažu barem jednim dijelom koriste se za sportski ribolov. Zato budući vlasnici pri kupnji i opremanju brodice žele stvoriti optimalne uvjete za uživanje u ribolovu. Uzmemo li u obzir da govorimo o sportskom ribolovu kojem je osnovni cilj razonoda i uživanje, potpuno se logičnom čini namjera da se u okviru zadanih mogućnosti stvori najbolji mogući komoditet u cilju podizanja kvalitete boravka na moru.

... (više u tiskanom i CD izdanju)