Remen pumpe vode i alternatora

BN 263
| 1.8.2023 | Piše:
Burza Nautike
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


S prednje strane motora je remen za alternator i za pumpu morske vode. Iza njih se na motoru skuplja fina crna prašina, pa pretpostavljam da je to sa remena. Koji je uzrok ovome i što bi trebalo napraviti? Mali gumeni dio može uzrokovati velike probleme na moru. U ovom slučaju to je vaš remen. Prvo pravilo je da uvijek imate rezervni. A kada već dolazi do stvaranja fine crne prašine s prednje strane motora uzrok je uvijek remenica ili obje remenice i s alternatora i s pumpe vode koje nisu centrirane. Zato dolazi do struganja i habanja remena. Ako je to stariji motor, moguće je da je problem u pumpi vode. Naime kvar na ležaju kod ove pumpe uzrokuje da impeler počinje strugati po unutrašnjosti kućišta pumpe. U slučaju da je ležaj pumpe vode dovoljno oštećen može doći do tog

ODGOVOR MOŽETE PROČITATI U TISKANOM IZDANJU
... (više u tiskanom i CD izdanju)