Punjenje i ispitivanje kapaciteta LFP baterija

BN 273
| 1.6.2024 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Litij-željezo-fosfatne baterije (engl. lithium iron phosphate battery, LiFePO4, LFP) su trenutno sigurnosno i komercijalno glavni izbor baterija s litijevom tehnologijom. LFP baterije su najskuplji dio vašeg sustava pa je logično upravo njima posvetiti i najveću pažnju. Objasnit će se zašto je prvo punjenje nužno prije serijskog spajanja baterije u baterijski slog za dostizanje većeg napona. Predložit će se oprema kojom se osim procesa punjenja može provesti i proces pražnjenja, a kako bi se ispitalo i dokumentiralo realno stanje kapaciteta baterije. Jedino pregled podataka u realnom vremenu kontroliranog procesa punjenja i pražnjenja sigurno otklanja svaku nedoumicu oko realnog stanja kapaciteta baterije.

BTV sklop u bateriji za nadzor ćelije surađuje s vanjskim BMS-om

Ćelije u LFP bateriji moraju biti zaštićene od prepunjavanja, predubokog pražnjenja i punjenja pri preniskim ili previsokim temperaturama. Tome služi mjerno-zaštitni sklop za ujednačavanje ćelija, nadzor temperature i napona (engl. balancing, temperature and Voltage control system, BTV) koji se nalazi u bateriji. BTV sklop u bateriji prati svaku ćeliju i razmjenjuje podatke s vanjskim uređajem za nadzor rada baterija (engl. battery management system, BMS). Ovisno o dojavi iz BTV-a, BMS uređaj isključuje uređaje koji prazne ili pune baterije. LFP baterije se ne smiju primijeniti bez BMS-a! Postoje i LFP baterije koje imaju BMS ugrađen u sebi, kao i poluvodičke sklopke koje u bateriji isključuju priključke baterije o ... (više uz pretplatu)