Prva povijesna planinska regata tradicijskih barki na jedra

BN 141
| str. 082-083 | 26.6.2014 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Ive Jurov


Da bi se plovilo trebaju samo voda, barka i volja. Gorani imaju vodu, primorci barke, a i jedni i drugi su pokazali veliku volju i organizirali Prvu povijesnu planinsku regatu tradicijskih barki na jedra. Stare drvene barke te su majske subote predstavljale najljepši mogući ures ovoga bisera u srcu Gorskoga kotara

Čitatelji koji duže vrijeme prate Burzu Nautike već dobro znaju kako s velikim veseljem pišemo o novim regatama tradicijskih barki. Velika je to stvar i najbolji mogući zalog očuvanja starih tradicijskih linija barki. No te stare barke imaju i silan turistički potencijal kojega treba iskoristiti na korist i zadovoljstvo svih uključenih u taj projekt. Fužinska regata predstavlja idealan primjer očuvanja tradicije, turističke promocije i vrhunske fešte za oči i dušu, kako sudionika tako i gledatelja, bilo da su se tamo našli sasvim slučajno ili su namjerno potegnuli do Fužina sa svih strana ... (više u tiskanom i CD izdanju)