Ove godine i Krk i Betina bez vjetra

BN 240
| 1.9.2021 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Ivo Bogović


Kolovoz je mjesec u kojem se već po tradiciji održavaju i dvije velike regate tradicijskih barki na jedra. Zanimljivo je da su se ove godine obje održale istoga dana, i da su obje obilježili vrlo nepovoljni uvjeti za jedrenje!

Za sada su regate i odmjeravanje brzine broda i vještine posade još uvijek glavni razlozi koji privlače nove sudionike, odnosno nove vlasnike drvenih plovila. S vremenom nadam se, regate će svoje prvenstvo prepustiti smotrama u kojima ona sportska komponenta neće biti toliko bitna koliko izvornost. Ali treba biti realan i zahvaliti i bogu i ljudima da ovaj pokret postaje sve masovniji, i da se oprema sve više drvenih barki na jedra, kao i to da su regate sve masovnije, što će reći da i drvena barka za sada ima sigurnu budućnost, barem dok se budu održavale regate tradicijskih barki na jedra i vesla.

Krčka jedra

Krčka jedra je najstarija smotra tradicijskih drvenih barki na jedra s ove naše strane Jadrana. Prvi put tu su s ... (više u tiskanom i CD izdanju)