Provjerite Vašu policu osiguranja!?

BN 217
| 13.9.2019 | Piše:
Marijan Dželalija


U prošlim smo brojevima pisali o puno stvari koje se tiču plovidbe, sigurnosti sudionika u pomorskoj plovidbi, njihovim pravima o obvezama te mogućnostima koje imaju kako bi zaštitili sebe, članove svoje posade, ali i sve ostale sudionike u mogućim problematičnim situacijama kao što su sudar, udar, požar ili bilo koji drugi štetni događaj. Kroz razne smo primjere iz prakse, razne realne situacija pokušali svima približiti svaku od navedenih tema

Sve situacije u kojima nas može zadesiti kakva nevolja imaju način na koji se ta neugodnost može koliko-toliko ublažiti. Sva ta rješenja potencijalnih problema svoje uporište imaju u zakonima. Najvažniji za nas svakako je Pomorski zakonik, ali tu su i uvjeti osiguranja pod kojima je ugovorena polica osiguranja koja štiti sudionike u pomorskom prometu, kao jednako važna komponenta. Svi znamo gdje možemo pronaći zakone. Oni bi sami po sebi trebali biti dovoljno jasni, jer odnose se na apsolutno sve građane. Druga je stvar s policom osiguranja. Uvjeti osiguranja su nešto što je vrlo individualizirano, i mogu značajno odudarati od slučaja do slučaja. Zato se treba vrlo dobro upoznati s uvjetima osiguranja.

Gdje su navedeni uvjeti? Kako pogledati što oni obuhvaćaju? Kako znati da je odabrana polica ispravna za potrebe moje plovidbe, mene kao skipera ili moga broda? Probat ćemo ukratko odgovoriti na ova pitanja i opisati ključne dijelove koje jedna polica mora sadržavati i što zapravo treba gledati u svakoj polici pomorskog osiguranja za plovilo ili skipera.

Opće informacije

Svaka polica osiguranja sadrži nekoliko informacija koje su u većini slučajeva kod svih osiguranja organizirane na vrlo sličan način. Krenemo li od vrha nalazimo nekoliko informacija općenite prirode kao što je naziv osiguranja kod kojeg smo napravili policu i broj police osiguranja prema kojoj smo kod osiguranja identificirani. Potom slijedi podatak o ugovaratelju osiguranja i osiguraniku. Vrlo su česta pitanja koja je razlika. Naime ugovaratelj je onaj koji ugovara policu, odnosno plaća premiju osiguranja i na njega glasi račun za spomenutu policu. Ugovaratelj može ujedno biti i osiguranik, ali i ne mora. Policu može ugovoriti npr. čarter tvrtka i tako osigurati plovilo koje se nalazi kod njega u čarter menadžmentu. Osiguranik na polici je ujedno i vlasnik plovila, onaj koji je upisan u upisnom listu ili knjižici plovila kao vlasnik. Njegov je interes da u slučaju nastanka štete primi naknadu iz osiguranja kako bi popravio plovilo.

 

 

Predmet osiguranja

Osim općih informacija, na policama se nalaze informacije o predmetu osiguranja, odnosno o plovilu. Tu su navedeni model plovila, godište gradnje, pogonski i pomoćni motori, broj trupa polovila, serijski brojevi motora i ostale informacije kojima se plovilo i oprema na plovilu mogu identificirati. Vrlo je važno da se osiguravatelju uvijek dostave točne i jasne informacije o plovilu i svoj opremi. Osim tehničkih informacija o plovilu tu je navedena i vrijednost plovila. Vrijednost plovila za novo plovilo je lako odrediti jer račun i iznos kojeg je novi vlasnik platio predstavljaju i iznos stvarne vrijednosti plovila.

Kod polovnih plovila vrlo često se radi službena procjena od strane procjenitelja kako bi se utvrdila realna vrijednost plovila u trenutku kad se radi polica osiguranja. Plovilo bi trebalo biti osigurano sa svom standardnom i naknadno ugrađenom opremom koja odgovara realnoj vrijednosti na tržištu u tom trenutku. Dobro je da su na policama zasebno prikazane vrijednosti trupa plovila, motora i dodatne opreme, jer to u slučaju štete olakšava obradu svega.

 

 

Pokrića – vrste osiguranja

Nakon što smo utvrdili tko ugovara policu, tko je osiguranik i što je predmet osiguranja odnosno sve detalje o plovilu i opremi s vrijednostima, dolazimo do pokrića ili vrsti osiguranja koja su na polici ugovorena. Ovdje ćemo sada samo nabrojati neka pokrića koja smo u prijašnjim brojevima detaljnije obrazlagali i kroz primjere iz prakse.

Glavno i osnovno je da plovilo ima osiguranje od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Tu je vrlo važno da provjerite imate li obvezno osiguranje od odgovornosti ukoliko plovilo vije hrvatsku zastavu te koje je dragovoljno osiguranje sa širim pokrićima za slučaj da plovilo prouzroči štetu nekom drugom plovilu ili osobama.

 

 

Vrijednost pokrića

Bitno je pripaziti i na vrijednosti pokrića, jer ako planirate ploviti talijanskom vodama tada minimalni limit pokrića mora biti 7.290.000,00 eura!

Sljedeće je zasigurno kasko-osiguranje koje ima franšizu, odnosno iznos s kojim osiguranik sudjeluje u šteti. Franšize su često navedene u postotku vrijednosti plovila, npr. 1% od ukupne vrijednosti plovila navedene u polici, ili u fiksnom iznosu od npr. 500,00 eura. Na polici može biti navedeno i pokriće osoba on nezgode, ili dodatna pokrića uz kasko, kao što su štete na pogonskom motoru. Jedna do bitnijih stvari koju treba provjeriti jest ima li polica ugovorenu asistenciju koja služi ukoliko nema štete, a plovilu je ipak potrebna neka intervencija na moru poput tegljenja, dostave goriva ili oslobađanje propelera od konopa, mreže...

 

 

Uvjeti osiguranja

Nije zanemarivo da na polici budu vidljivi uvjeti osiguranja po kojima je polica sklopljena. Na polici su navedeni svi uvjeti osiguranja za svako od navedenih pokrića kao i eventualne posebne napomene i dodatne klauzule, naravno ukoliko takve postoje. U određenim specifičnim situacijama postoje razne napomene koje moraju biti navedene na polici i na to treba obratiti pozornost.

 

 

Dodatni sadržaji i potvrde osiguranja (certifikati)

Svaka polica osim svega gore navedenoga sadrži i mnoštvo dodatnih informacija i napomena kojima se nastoji zaštititi osiguranik, ali i osiguravatelj. GDPR odredbe, obavještavanje osiguranika, izjave koje se potpisuju i predstavljaju slično važan dio police osiguranja koji treba pročitati i ukoliko nešto nije jasno pitati svog agenta za detaljnije objašnjenje.

 

 

Uz policu dolaze i dodaci u obliku potvrda o osiguranju, pa tako recimo ukoliko je ugovoreno obvezno osiguranje od odgovornosti za plovilo pod hrvatskom zastavom tada uz policu ide potvrda osiguranja, a ukoliko je ugovoreno i pokriće od odgovornosti s limitom potrebnim za plovidbu talijanskim vodama, tada uz policu dolazi i tzv. certificato, certifikata na talijanskom jeziku.

Osiguranje u nautici obiluje mnoštvom detalja na koje treba pripaziti. Jedan od najboljih načina za veću sigurnost je ugovaranje osiguranja kod stručnog i profesionalnog agenta, čisto radi vlastite sigurnosti. Kad netko kaže „moje je plovilo osigurano" prvo treba provjeriti o kakvom se osiguranju radi. Radi li se o obveznom osiguranju, ima li kasko-osiguranje, osiguranje za slučaj povrede putnika ili članova posade, ima li dovoljno dobro pokriće u slučaju da nanese štetu nekom trećem...? Osiguranje može biti i blagoslov i prokletstvo, naročito ako ugovaratelj osiguranja nije upoznat sa svim finesama, zato je uvijek bolje obratiti se pouzdanom osiguravatelju, agentu koji će ga dobronamjerno savjetovati i napraviti policu u najboljoj osiguravateljskoj kući i nadati se najboljem – da mu nikada neće trebati.

...