Pronađimo i otklonimo kvar

BN 154
| str. 020-025 | 9.9.2014 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Statistika pokazuje da se najveći broj problema i kvarova na plovilima događa upravo sa strujom, električnim instalacijama, opremom i baterijama. A od svih ovih električnih komponenti najviše problema izazivaju upravo baterije

Jedan od najčešćih kvarova na električnim instalacijama uzrokovan je upravo lošim kontaktima, bilo da se radi o koroziji između dva spojna elementa ili nedovoljno zategnutim spojem. I u jednom i u drugom slučaju dolazi do porasta otpora na spojnom mjestu, što uzrokuje porast struje, zagrijavanje i pad napona prema krajnjim potrošačima. Ono što prvo primjećujemo je da nam neki uređaji ne rade dobro ili da su čak prestali raditi. I to je najmanji dio problema, jer ćemo odmah nakon toga provjeriti što se događa, vizualnim pregledom ili mjerenjem vrijednosti struje i napona. Međutim postoji i m ... (više u tiskanom i CD izdanju)