Projekt Zero Emmision

BN 234
| 2.3.2021 | Piše:
Ljubomir Pozder
| Foto:
Udruga primijenjenih tehničkih znanosti


Cijela znanstvena javnost je jednoglasna – čovjek utječe na globalno zagrijavanje planeta. Svatko od nas ima svoju ulogu, i svatko može doprinijeti smanjenju emisije CO2. Udruga primijenjenih tehničkih znanosti odlučila je dati svoj doprinos traganjem za što učinkovitijim plovilom koje za krajnji cilj ima plovidbu bez emisije CO2

U svijetu se preko 90% čitavog prijevoza roba odvija morskim putem. Današnji brodovi imaju najbolji omjer emitiranog CO2 po toni, iako su peti najveći zagađivači okoliša.

Najnovija istraživanja Hydros fundacije pokazuju da svjetska brodska flota godišnje u atmosferu izbaci 1,12 milijardi tona CO2, što iznosi oko 4,5% ukupne svjetske emisije ugljičnog dioksida. Iz ovoga je sasvim razvidno kako upravo pomorski transport predstavlja jednu od ključnih djelatnosti na kojima se mogu implementirati nove, ekonomski i ekološki prihvatljive tehnologije. Poboljšanja su moguća u velikom dijapazonu sastavnica ovoga sustava, međutim u konačni sve se svodi na prijelaz pogona s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.

Ovo je vrlo složen i dugotrajan proces koji je za sada još uvij ... (više u tiskanom i CD izdanju)