Projekt Psamides - Formiranje klastera malih i srednjih luka Mediterana temeljenog na „zelenoj“ ekonomiji i „plavom rastu“

BN 234
| 2.3.2021 | Piše:
Pomorski fakultet u Rijeci
| Foto:
Pomorski fakultet u Rijeci


Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci unatoč globalnoj pandemiji koja je usporila i znanstvene aktivnosti, nastavlja sa znanstveno-istraživačkim djelatnostima pa tako nastavlja i s uspješnom provedbom aktivnosti u okviru projekta Psamides (Ports small and medium alliance for sustainable development), sufinanciranog iz programa Interreg Mediterranean (ERDF).

Pomorski fakultet jedan je od partnera projekta Psamides, voditeljice doc.dr.sc. Livije Maglić, a koji predstavlja suradnju mediteranskih zemalja (Francuska, Španjolska, Grčka, Crna Gora, Hrvatska) i okuplja nautičke poduzetnike, voditelje marina, pomorske klastere, udruge brodara i druge gospodarstvenike s ciljem identifikacije novih mogućnosti upravljanja malim i srednjim putničkim lukama te s ciljem formiranja jedinstvenog klastera malih i srednjih luka Mediterana - temeljenog na „zelenoj" ekonomiji i „plavom rastu". Psamides pritom povezuje dva kritična sektora „plavog rasta" - luke i nautički turizam. Navedeni sektori od izuzetne su važnosti za područje Mediterana, obzirom na to da čine čak 51% bruto dodatne vrijednosti, 69% radnih mjesta i 61% dobiti ukupne "plave" ekonomije u EU.

Vodeći partner projekta je Euroregion Pyrenees Mediterranean, uz ostale partnere: Ports Illes Balears, Ports de la Generalitat de Catalunya, Port de Sète, Port of Heraklion, Pôle Mer Med, Athena R&I Center, IMT Montenegro, SAS Noveltis te uz Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, koji ima dugogodišnje iskustvo u razvoju projekata i studija povezanih s pomorskim putevima i prometom, kao i s ekonomskim razmatranjima i analizom pomorskog i prometnog sektora, usmjerenog na „zelenu" ekonomiju i ekološki prihvatljiv razvoj pomorstva. Kao partner Psamides projekta, Pomorski fakultet aktivno sudjeluje u svim projektnim aktivnostima, gdje se posebno ističe izrada detaljnih analiza i dokumenata koji definiraju načine testiranja i implementacije tehnologija u odabranim lukama.

Ukupni budžet projekta je 2.859.329,75 €, a za vrijeme trajanja - od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2022., bit će testirano sedam različitih inovativnih tehnologija, koje doprinose održivom upravljanju malih i srednjih luka, a koje će biti raspoređene na odabranim pilot lokacijama diljem Mediterana.

Male i srednje putničke luke ključni su čimbenici konkurentnosti na području Mediterana, a jedna od specifičnosti mediteranskog područja jest upravo raspršenost stotinjak malih i srednjih putničkih luka, koje su od velikog značaja za obalni i pomorski turizam. Primjerice jedan od partnera projekta – „Ports Illes Balears” (Luke IB), upravlja i nadgleda čak 33 luke Balearskog otočja, koje se konstantno razvijaju u smjeru poboljšanja usluga za krajnje korisnike, s ciljem primjene načela održivog razvoja i racionalnog korištenja obale i njezinih prirodnih resursa.

Osnovni cilj Psamides projekta je optimizirati rad i upravljanje malim i srednjim putničkim lukama i marinama, primjenom inovativnih alata u upravljanju turističkim tokovima, boljim nadzorom troškova, pružanje veće palete usluga kupcima i poticanje primjena eko-inovacija u lukama, pritom smanjujući negativne vanjske posljedice proizašle iz turističkih aktivnosti. Jedan od partnera je i francuski Sas Noveltis, (specijaliziran za razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u pomorstvu), a koji je u okviru projekta odgovoran za izradu platforme koja će prikupljati podatke iz sedam testiranih tehnologija te će iste sinkronizirati i harmonizirati, kako bi partneri Pomorski fakultet, Sveučilišta u Rijeci i Institut za moderne tehnologije iz Crne Gore, mogli izraditi tehničke studije i izvješća.

Projektne aktivnosti Psamidesa grade izvrsne temelje za razvoj zajednice „plavog rasta" srednjih i malih luka Mediterana, a transnacionalni pristup im omogućuje stvaranje integriranog poslovnog ekosustava usmjerenog na tehnološki razvoj i inovacije. Aktivnosti se također kreću i u smjeru unapređenja upravljanja „plavim rastom" te uspostavljanja učinkovitih alata i metodologija upravljanja. Cilj projekta je i stvaranje mogućnosti za replikaciju spomenutih modela u stotinama luka diljem Mediterana.

Dinamične tržišne promjene, rast konkurencije i promjene u poslovanju prouzročila su globalna ekonomska tržišna pravila, koja pred male i srednje luke svakodnevno stavljaju nove izazove. Udruživanjem u jedinstveni klaster malih i srednjih luka na području Mediterana, pridružene luke će zasigurno povećati svoje konkurentske prednosti, a projekt Psamides odličan je primjer stvaranja mreže aktivnih kanala za prijenos znanja, tehnologije i inovacija s ciljem postizanja pozitivnih efekata.

Ključne riječi: Psamides projekt, Livia Maglić, EU projekti, Rijeka, EU fondovi.

https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/projekti/aktivni/01-2020/2019_Maglic_Livia%20_PSAMIDES-HRV.pdf

 

...