Program Sigurnost na moru - za sigurnog nautičara

BN 234
| 1.3.2021 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Postoji točno definiran popis opreme koja se mora nalaziti na plovilu. Taj popis se razlikuje i ovisi o tipu plovila i području plovidbe kojim se plovi

Dosadašnja serija članaka u rubrici „Osiguranje u nautici" obrađivala je teme vezane za sigurnost plovidbe, sigurnost ljudi i putnika u pomorskom prometu, imovine kao i svim onim postupcima koji dovode do smanjenja rizika od nastanka šteta. U ovoj se rubrici često spominjala sigurnost svega osim samih osoba na plovilima pa ćemo stoga sada priču usmjeriti neposrednoj sigurnosti skipera odnosno članova posade, a na kraju i samih putnika. Kroz nekoliko glavnih kategorija, ili bolje rečeno proizvoda koji služe sigurnosti nastojat ćemo objasniti i svima približiti ono što svi zapravo već dobro znamo - SIGURNOST NA PLOVILU JE NAJVAŽNIJA!!!

Svako plovilo prilikom opremanja i registracije, a svakako prije početka plovidbe mora zadovoljiti određene kriterije vezane uz sigurnost plovidbe, pa je tako tu i sigurnost posade plovila. Postoji točno definiran popis opreme koja se treba nalaziti na plovilu. Taj popis se razlikuje i ovisi o tipu plovila i području plovidbe kojim plovi. U odre ... (više u tiskanom i CD izdanju)