Problemi Priključka na kopno

BN 267
| 5.12.2023 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Ako na vašem brodu testo s ampermetrom otkrije neravnotežu od 30 mA ili nešto više, imajte na umu da bi to moglo biti kumulativna ukupna količina iz nekoliko manjih problema na vašem brodu. Možda imate jedan uređaj gdje je „curenje” 13 mA, drugi dodaje 11 mA, a treći doprinosi još 12 mA. Otklanjanjem kvara na bilo kojem od ova tri uređaja ukupna struja će se spustiti ispod 30 mA koliko je prag za aktiviranje zaštitne sklopke. Zaštitna sklopka će ostati uključena, iako i dalje imate najmanje dva problema s curenjem struje.

Većina manjih i naravno svi veći brodovi imaju mogućnost priključenja na obalno napajanje od 230 volti. Bez obzira imaju li generator na brodu ili ne. Međutim ovakav priključak može biti uzrokom različitih problema, a u nekim slučajevima i smrtno opasan ako neki dio instalacije u strujnom krugu nije ispravan, ili je neispravan neki od uređaja koji se napajaju ovom izmjeničnom strujom. Svi noviji brodovi imaju ugrađenu zaštitnu opremu koja štiti ljude na brodu, u vodi i oko broda od strujnih udara. Primjerice već i uređaji za upozoravanje o obrnutom polaritetu mogu značajno povećati sigurnost na brodu. Tu su i različite vrste zaštitnih sklopki koji u kombinaciji sa standardnim urednim ožičenjem uvelike smanjuju rizik od strujnog udara dok je plovilo priključeno na ... (više u tiskanom i CD izdanju)