Problemi kod punjenja baterija (I dio)

BN 258
| 1.3.2023 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Izbor pravog punjača jedan je od ključnih elemenata koji određuju kvalitetu funkcioniranja električnog sustava na plovilu. Pri tome posebno treba voditi računa o veličini tj. snazi ovih uređaja. Već smo više puta u prethodnim tekstovima pisali da bi minimalna snaga punjača trebala biti najmanje 10 % od ukupnog kapaciteta baterija. Optimalno bi bilo oko 20 do 25%. Ako npr. imamo dvije baterije svaka kapaciteta 120Ah, spojene paralelno za napon od 12 volti, ukupni kapacitet je 240 Ah. U ovom slučaju optimalna snaga punjača bila bi oko 20% tj. 48 ampera odnosno zadovoljit će punjač snage od 50 ampera

Svakodnevno smo svjedoci ubrzanog tehnološkog napretka koji drastično utječe na sve segmente našeg života. Sjetimo se samo računala ili mobilnih telefona, prije 15-ak godina nismo ni znali što je to, a danas smo postali ovisnici svih vrsta i oblika ekrana. Osobna računala, dlanovnici i mobilni telefoni postali su nužna potreba bez koje bi nam svakodnevni život bio pa skoro nemoguć. S ekrana primamo informaciju, ali istovremenu preko ekrana direktno dodirom prenosimo i svoje informacije i uspostavlja se dvosmjerna komunikacija, a sve što nam se događa u svakodnevnom životu i sva ta tehnologija kojom smo okruženi neminovno sve više zauzima i svoje mjesto na brodu. Pa ni najobičniji brodski motor nećete upaliti ako vam ga serviser ne priključi na kompjuter i aktivir ... (više u tiskanom i CD izdanju)