Proactive Boat Care

BN 206
| 29.10.2018 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Bolje spriječiti nego liječiti. To bi mogao biti glavni moto nove aplikacije namijenjene nadzoru plovila. Ovaj slogan je zapravo vrlo jednostavan i točan, jer kad imate pod nadzorom bateriju, sustav kaljuže, te prisutnost dima, tada ste uvijek korak ispred gotovo svake nevolje koja može pogoditi brodicu na vezu

Vođenje jedne marine može se svesti na šturu uslugu veza, s nekim popratnim uslugama, jer vezova fali, a korisnici moraju negdje držati svoj brod. Ali rad marine može se i unaprijediti, i tako posao voditi na jednoj višoj, sofisticiranijoj razini. Može se podići razina čistoće, uključiti dodatne usluge, i marinu napraviti prostorom za ugodan boravak nautičara, no još je važnije da bude sigurna za njihova plovila. Podizanje sigurnosti, praćenja i nadzora plovila i opreme na njemu dok vlasnika nema sljedeći je korak. Nekoć se to radilo fizički, mornari su svakih sat-dva obilazili sve brodove i o tome vodili dnevnik nadzora. Kako se vođenje marina promijenilo, pogotovo na Mediteranu, tako je bilo potrebno pratiti korak s napretkom. Digitalna transformacija koja je zahvatila sve sfere života, nije mogla zaobići ni svijet nautike, pa tako i marina.

O digitalizaciji plovila, NMEA 2000 mreži, aplikacijama smo puno pričali, no one su uglavnom bile vezane za plovila. Aplikacija koju smo nedavno testirali zajedno s pripadajućim senzorima i dalje je vezana za plovilo, ali i za marinu koja služi kao matična luka plovila. Radi se o aplikaciji Proactive Boat Care, ka ... (više u tiskanom i CD izdanju)