Priručnik za vlasnika – osnovne informacije o plovilu

BN 262
| 29.6.2023 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Pločica graditelja i EU izjava o sukladnosti ne sadrže sve osnovne informacije o plovilu, a što se npr. odnosi na duljinu trupa preko svega, širinu preko svega, različite gazove kod različitih opterećenja i sl., slijedom čega priručnik za vlasnika treba sadržavati i dodatne informacije vezane uz osnovne karakteristike plovila. Osim navedenog, EU izjava o sukladnosti sadrži i podatak o projektnoj kategoriji međutim ne daje opis ograničenja koje navedena projektna kategorija može uključivati u odnosu na maksimalnu snagu vjetra i visine vala prema konstrukcijskim obilježjima i provedenom proračunu stabiliteta plovila, stoga priručnik treba dati jasna ograničenja plovidbe u smislu definirane projektne kategorije.

Kako je u prethodnim člancima već navedeno, osnovne informacije o plovilu trebaju uključivati najmanje slijedeće informacije:

  • naziv proizvođača/ovlaštenog zastupnika/uvoznika/distributera;
  • naziv tipa i modela plovila;
  • projektnu kategoriju plovila;
  • istisninu praznog plovila u skladu s normom HR EN ISO 8666;
  • maksimalno opterećenje plovila u skladu s normom HR EN ISO 14946;
  • istisninu maksimalno opterećenog plovila u skladu s normom HR EN ISO 8666;
  • osnovne dimenzije plovila što uključuje najmanje: ... (više u tiskanom i CD izdanju)