Prikolica ne voli slano

BN 217
| 13.9.2019 | Piše:
Rajmund Zečić
| Foto:
Torbarina


Sada kada je sezona gotova i barka je na suhom, ne bi trebalo sve samo tako ostaviti. Osim brodice koju treba pripremiti za zimovanje tu je i prikolica za prijevoz plovila koja također ne bi trebala ostati bez pregleda, čišćenja i redovitoga servisa

U vrijeme skupih, lijepih i modernih brodova fokus je uvijek usmjeren prema njihovom održavanju i nadogradnji, tako da je lako zanemariti ono najosnovnije, vašu prikolicu na kojoj ćete sretno prevesti svog ljubimca. Održavanje i servisiranje brodskih prikolica je lakše i jednostavnije no što mislite, no ipak netko to mora stručno napraviti. Neodržavane brodske, ali i ostale prikolice predstavljaju pravu opasnost na cesti, da ne govorimo sada o problemima pri ukrcaju brodova, spajanju struje, vožnji, kočenju i svim onim problemima koji se očituju upravo onda kada najmanje treba, taman kad morate krenuti na put.

Ukoliko nema nekih oštećenja ili većih kvarova, samo održavanje prikolice zapravo je jednostavno kao i većina poslova redovitog održavanja brodske opreme. Održavanje prikolica podrazumijeva održavanje same karoserije i vitalnih dijelova brodske prikolice, a poslove koje treba napraviti posložili smo po nekom redoslijedu. Ovom prilikom zahvalili bismo proizvođaču prikolica Torbarina na savjetima i stručnim opaskama koji su omogućili nastanak ovoga članka.

 

(više u tiskanom i CD izdanju)