Premazi nakon pripreme površine

BN 164
| 6.5.2015 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


Važno pravilo, kojeg bi se svakako trebalo držati, kaže da se za kitanje podvodnih dijelova uvijek koriste epoksidni odnosno dvokomponentni kitovi, dok se za nadvodne dijelove mogu rabiti i sintetički kitovi U prethodnom broju Burze Nautike broj 163, opisali smo neke postupke pripreme površine prije nego li započnemo s nanošenjem bilo kakvih premaza. Ali prije toga moramo dodati još neka pojašnjenja koja se odnose na pripremu površine prije premazivanja bilo da se radi o podvodnom ili nadvodnom dijelu plovila. Ili je riječ o interijeru. Podsjetit ćemo vas na još neke ključne stvari koje se odnose na kitanje. Jer ako postupak kitanja, izbor materijala i redoslijed postupaka nije napravljen prema pravilima i uputama proizvođača, tada svi slojevi koji dolaze na tu površinu mogu biti problematični. ... (više u tiskanom i CD izdanju)