Povratak s ruba svijeta

BN 197
| 29.1.2018 | Piše:
Domagoj Kružić
| Foto:
Domagoj Kružić


U ovom broju nastavljamo priču o brodu Querina značajnom za povijest pomorstva kao brod čija je posada dotaknula rub tada poznatoga svijeta i vratila se živa kako bi ispripovijedala priču o tom svom nevjerojatnom putovanju. Za nas je ta priča važna zbog zanimljive činjenice da su u posadi bila i dvojica hrvatskih mornara

Brod Querina bio je izgrađen na Kreti. Danas je teško sa sigurnošću tvrditi o kojem tipu jedrenjaka se radilo jer njegov vlasnik izrijekom kaže da je karaka, dok ga časnik Cristofalo Fioravante navodi kao koku. Tko je od njih u pravu za našu priču sada i nije više tako bitno. Za nas je važno da je to bio isključivi jedrenjak.

Imao je tri jarbola od kojih su prednji i glavni imali križna jedra, dok je na krmenom bilo razapeto latinsko jedro, što mu je davalo mogućnost da u manjoj mjeri bordižava, odnosno da jedri u vjetar. Na pramcu je bio kosnik, a na vrhu srednjeg jarbola košara za izvidnika. U skladu s prethodnim značajkama njegova dužina mogla bi se procijeniti na oko 30 do 32 m, a nosivost mu je iznosila 700 bačava (oko 480 tona).

... (više u tiskanom i CD izdanju)