Povijest pomorstva: Od galijuna do linijskoga broda

BN 184
| 30.12.2016 | Piše:
Domagoj Kružić
| Foto:
Domagoj Kružić


S otkrićem Novoga svijeta galije i slične veslarke počinju gubiti na važnosti, ali na Mediteranu i Baltiku zadržat će se još kojih dvjesto godina, jer u tim su vodama galiju sve do samoga kraja smatrali kraljicom mora kojoj je pripisavana viteška slava. Biti zapovjednik galije je bila izuzetna čast

Već u 15. st. na brodove je uvedeno i topničko naoružanje. Ratne galije i okrugli jedrenjaci različitih tipova (nave, koke, karake, karavele) koji su imali značaj u prijevozu robe i putnika, naoružavani su koliko je bilo potrebno ili moguće u svrhu obrane od gusara, a u većim ratnim pohodima mornarice su angažirale sve raspoložive plovne snage koje su potom dodatno naoružavali. U tim stoljećima sukobi na moru imali su sva obilježja kopnenih bitaka. Protivnički brod osvajao se borbom na juriš i prsa o prsa. Topništvo je bilo nesavršeno, sporo i podjednako opasno za obje strane.

... (više u tiskanom i CD izdanju)