Postupak testiranja buke

BN 185
| 2.2.2017 | Piše:
Matej Fioretto
| Foto:
Božo Ivanić


Za testiranje buke na usisu odabrali smo Torpedov motor od 24 KS s dva cilindra ... (više u tiskanom i CD izdanju)