Položena kobilica nove tradicijske barke!

| 16.10.2020 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Jere Friedrich


Danas, 16. listopada u Rijeci je svečano položena kobilica jedne male, skromne pasare. Koliko god da je barka malena toliko je vijest velika jer gradnja drvenoga broda je umjetnost u izumiranju i spasiti se može samo na ovaj način

U sklopu projekta zaštite, promocije i turističke valorizacije jadranske pomorske baštine – ARCA ADRIATICA koji se provodi u okviru Programa prekogranične i teritorijalne suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre, Tradicijska jedra Kvarnera i Istre pokrenula je Akademiju tradicijskih pomorskih zanata i vještina kako bi se zaštitila znanja i vještine gradnje tradicijskih drvenih barki. Nositelj realizacije ovog projektnog zadatka je Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre (Tradicijska jedra Kvarnera i Istre) s prof. dr. sc. Robertom Mohovićem na kormilu.

 

 

 

Radionice su se proteklih godina održavale u prostorima Tehničke škole u Rijeci, jer prenošenje znanja ima smisla samo ako se prenosi na mlade, one koji će to znanje moći najduže baštitiniti i prenijeti najdalje u budućnost. Za to su se pobrinuli nastavnici škole, profesorice Marija Marač i Ljiljana Domazet, dok su za praktični dio bili zaduženi brodograditelji Loris i Josip Rubinić. O njihovom projektu rekonstrukcije guca Mošćeninka već smo pisali, a i ovom ćemo prilikom ponoviti da se radi o oglednom primjeru tradicijske brodogradnje sjevernoga Jadrana!

 

 

 

I sada u sklopu Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina, odnosno radionica tradicijske brodogradnje gradit će se nova pasara duga 4,20 m. Ova barka gradi se prema nacrtima tradicijske pasare iz tridesetih godina 20. stoljeća. Cijeli projekt izvodit će se u radionici Tehničke škole, tako da će u njemu sudjelovati i učenici koji će zahvaljujući ovom projektu imati jedinstvenu priliku promatrati, i sudjelovati u poduhvatu gradnje potpuno nove drvene barke. Moramo naglasiti da je upravo zahvaljujući ovom projektu i sredstvima koja su kroz njega postala dostupna, cijela školska radionica opremljena novim alatom koji će i budućim generacijama brodograditelja omogućiti da stječu praktična znanja, a nama štovateljima tradicijskih barki da među njima pronađemo buduće meštre, prote, kalafate, nasljednike tradicijske brodogradnje.

Za manje upućene, danas je gradnja drvene barke velika rijetkost, i na cijelom Jadranu napravi ih se tek mali broj, uglavnom u specijaliziranim radionicama kojima javnost u pravilu nema pristup, što ovom projektu daje još više na važnosti.

...