Položaj lopatica impelera

BN 257
| 1.2.2023 | Piše:
Burza Nautike
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Vrijeme mi je da zamijenim impeler na pumpi vode na mom Volvo motoru. Pitanje je, kada namještam impeler u pumpi, u kom smjeru trebaju biti okrenute lopatice impelera, u smjeru vrtnje ili suprotno? Da li je orijentacija lopatica uopće važna?

ODGOVOR MOŽETE PROČITATI U TISKANOM IZDANJU
... (više u tiskanom i CD izdanju)