Podoban

BN 187
| 3.4.2017 | Piše:
Stanko Cuculić


Pomorci od struki ni bilo previše, a i nisu bili previše podobni, dobili bi političku dozvolu silon prilika, jer bez njih brod nikad z porta ne bi partil

Matrikulu bez većega problema more dobit saki građanin. Jedini uvjet je da je fizički i psihički zdrav. Va matrikule su upisani detaljni osobni podaci, podaci o zanimanju - breveti, podaci o brodu, datumu ukrcaja, datumu iskrcaja, podaci o navigaciji na maloj ili velikoj obalnoj plovidbi, na dugoj plovidbi, datum liječničke svjedodžbe o sposobnosti za vršenje službe na palubi, stroju ili u općoj službi... Tako je va celomu svitu, ali va ovimi našimi kraji to ni bilo vavik tako. Valje posle Drugoga rata na brod u međunarodnoj plovidbe moglo se je ukrcat samo ako je va matrikulu bila upisana i takozvana „politička dozvola".

 

Za razliku od matrikule ku izdava Lučka kapetanija, političku dozvolu izdavalo je Lučko povjereništvo, i bila to monada ili ne, ni je svaki mogal dobit. Za dobit političku dozvolu trebalo je bit provjeren, uzoran omladinac, ili odan građanin, bez ikakove mrlje, odan države i narodu po mogućnosti i partijac.

Pomorci od struki ni bilo previše, a i nisu bili previše podobni, dobili bi političku dozvolu silon prilika, jer bez njih brod nikad z porta ne bi partil. Ali zato se je jako pazilo da se i med njimi na svaken brodu najde jedan ili više podobnih ki su bili instruirani od povjereništva da potajno kontroliraju ča se na brodu dela, govori, i ki se s kin va inostranstvu druži. Iako je to danas morda smišno, tad je na žalost, malo ki znal ki je taj doušnik, ili u povjerenju rufijan, a to je znalo dovest do svakakoveh situacij na brodu.

Tako je jednoga dana pred partencu, kadrovik barbe doma dopeljal jednoga mladića da ga ukrca za mornara.

- Barba ovo van je jedan momak, nažalost ni pomorske struki, ali mislin da će se uklopit, a ima i preporuku od jednoga druga iz povjereništva. - reče kadrovik, i nastavi: - Navodno je z dobre i podobne familji, i doma su na čudu š njin, aš neće da dela, druži se z lošin društvon pa su odlučili da je najbolje da ga pošalju na brod, pa da se nauči redu.

- Čekaj malo, pa kamo ste ga mene uvalili!? Pa nismo mi popravni dom! - zajedno će barba.

- Makar se ne trebate pojidat ako ostane va Amerike, njegovi doma će bit presrićni! - kadrovik će.

Barba je zazval čifa, čif je noštromu dal nalog da ga smesti i reče ča mu je delat. Jutro na osan mladić se ni javil noštromu, pa je noštromo šal videt ča se dogodilo.

- Ča je, ča ti ne misliš doć delat? - a mulčina mu na to drsko odgovori: - Nisam ja tu došao raditi! Ja samo idem s vama do Amerike i tamo ostajem.

- E moj sinko... Dugo je Amerika... Do nje se teško dolazi, a još teže ostaje. - a va sebe je pomislel - naročito takovi ko ča si ti ki neće delat. Ča misliš da samo tebe čekaju? -

Brzo se pročulo preko koga se ukrcal, pa su svi pazili ča pred njin povedaju. Kumpanji su ga brzo pročitali. Delal se važan, ohol, svih je z visokoga gledal, bil je to pravi objesni mulac, i svi su znali da od njega nikad neće bit niš. Uglavnom bil je sam, ni se družil z nikin, a bilo je mladosti. Noštromo se žalel čifu, čif barbe, a barba je rekal da se strpe i da će za ki dan bit va Amerike pa da će ga se rešit. A onda su napokon došli do Amerike, a kad tamo, vidi vraže, emigrejšen oficer svimi dava lašja pasare osin njemu. I ne samo to, nego je još naredil barbe da ga čuvaju, da ne bi slučajno na pobigal kraj. Još je rekal i da će ga i oni z kraja pazit!

Na brodu su ga na oku držali timuneri od gvardije, a na kraju agent emigracije. I tako su malo pomalo obišli svi porti od Bostona do Norfolka, i konačno se otputili doma, put Mediterana.

Već prije partenci evo mulca kod noštroma moleć za oprost. Plačuć! Počel je redovito dolazit na posal, delal je za dva, počel se družit z ljudi... jednostavno ni ga bilo za prepoznat.

Naravno, ni ostal na brodu. Skrcal se je čin su došli doma.

Nakon nekoga vremena barba je srel kadrovika i pital ga za mulčinu, kako su ga zvali.

- E moj barba, život ste mu spasili! Postal je pravi, uzoran, odgovoran, studij finil i počel delat. Teh par meseci života na brodu pomoglo mu je da shvati ča je život, ko i svakomu ki je makar nakratko proval glodat ta gorki kruh od sedan kor. -

...