Podoban

BN 187
| 3.4.2017 | Piše:
Stanko Cuculić


Pomorci od struki ni bilo previše, a i nisu bili previše podobni, dobili bi političku dozvolu silon prilika, jer bez njih brod nikad z porta ne bi partil

Matrikulu bez većega problema more dobit saki građanin. Jedini uvjet je da je fizički i psihički zdrav. Va matrikule su upisani detaljni osobni podaci, podaci o zanimanju - breveti, podaci o brodu, datumu ukrcaja, datumu iskrcaja, podaci o navigaciji na maloj ili velikoj obalnoj plovidbi, na dugoj plovidbi, datum liječničke svjedodžbe o sposobnosti za vršenje službe na palubi, stroju ili u općoj službi... Tako je va celomu svitu, ali va ovimi našimi kraji to ni bilo vavik tako. Valje posle Drugoga rata na brod u međunarodnoj plovidbe moglo se je ukrcat samo ako je va matrikulu bila upisana i takozvana „politička dozvola".

... (više u tiskanom i CD izdanju)