Plinska instalacija na brodu

BN 231
| 1.12.2020 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Neispravna instalacija može propuštati plin koji se u brodskom prostoru skuplja u najnižim dijelovima. Budući da je korito plovila slično kadi, plin nema kamo iscuriti, i polako se nakuplja. Budući da je teži od zraka može biti smrtonosan za posadu na spavanju, a može stvoriti i eksplozivnu smjesu. Zato bi redovita provjera cjelokupne plinske instalacije trebala imati prioritet u odnosu na mnoge druge, manje važne radove na brodu

Većina nautičara, naročito vlasnika manjih barki i brodica koji na brodu imaju kuhinju i plinsko kuhalo s pećnicom, pa možda k tome još i plinski frižider, nisu ni svjesni koliko plin može biti opasna stvar na brodu pa se dosta aljkavo odnose prema cijeloj toj opremi i plinskoj instalaciji. To posebno važi za ona starija plovila jer mnoga nova plovila posebno ona napravljena nakon 2000. godine uglavnom imaju plinsku instalaciju napravljenu prema svim tehničkim pravilima i propisima. S obzirom na to da je plin vjerojatno najopasnija tvar koju imate na brodu, iznenađujuće je koliko mnogo vlasnika brodova vodi premalo računa o provjeri, i urednom održavanju plinskog sustava na brodu, dok istovremeno troše mnogo novca i vremena na "šminkanje” plovila i uredno servisiranje motora. Međutim redovita provjera i servisiranje plinskih instalacija prvo je što bi morali učiniti zbog vlastite sigurnosti, i sigurnosti integriteta broda. Uostalom i mnoga osiguravajuća društva neće vam osigurati ... (više u tiskanom i CD izdanju)