Dijelovi plinske instalacije

BN 251
| 2.8.2022 | Piše:
Hrvoje Galić
| Foto:
Hrvoje Galić


Spremnik

Svaka plinska instalacija kreće od spremnika odnosno plinske boce. One se razlikuju prema veličini i materijalu od kojega su napravljene. Što se tiče veličine plinske boce, razlikujemo ih prema nazivnoj masi plina koja stane u bocu. Na plovilima se najčešće koriste one između 2 i 10 kilograma. Iznimka su mala prijenosna kuhala koja koriste boce od jednoga kilograma ili manje, te kartuše male nazivne mase. Kada govorimo o materijalima od kojih se izrađuju boce za plovila to su čelik, aluminij te kompozitni materijali. Čelične boce imaju najdužu trad ... (više u tiskanom i CD izdanju)