Plavi projekt

| 5.3.2019


Koga nazvati pronađete li ozlijeđenu ili uginulu morsku kornjaču? Kome javiti da ste ugledali dupina i zašto je to bitno? Kako se aktivnije uključiti u rad civilnog društva i doprinijeti lokalnoj zajednici?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja daje nam Plavi projekt koji za cilj ima potaknuti interes i osposobiti studente veterinarske medicine za angažman na poslovima aktivne zaštite morskih životinja, prvenstveno morskih kornjača i dupina.

Projekt provodi udruga Argonauta iz Murtera u partnerstvu s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu i Morskim obrazovnim centrom Pula, tj. centrom za oporavak morskih kornjača. U planu su radionice na Murteru i u Puli. U travnju 2019. godine u Centru za oporavak morskih kornjača studenti veterine učit će o praćenju populacija i zaštiti morskih kornjača. Po završetku radionica studenti će biti spremni sami obrađivati podatke i donositi zaključke o stanju populacija zaštićenih morskih životinja, provjeravati postojeće protokole liječenja te na temelju iskustava s terena sudjelovati u stvaranju novih protokola za korištenje u lokalnoj zajednici.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ostvaren je u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. – 2020. ESF-a, te Poziva "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”.

Projektne aktivnosti provodit će se na području Šibensko- kninske, Zagrebačke i Istarske županije, a vrijednost projekta iznosi 1.004.727,31 Kn. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 854.018, 21 Kn.

...